Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Spirituele Massagepraktijk besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Spirituele Massagepraktijk maakt.

3. Annuleren 

Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Bij afzegging of verplaatsing korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak is Spirituele Massagepraktijk helaas genoodzaakt € 25,- in rekening te brengen. Die kunt u overmaken op NL 15 ASNB 0708 7263 48.

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Spirituele Massagepraktijk.

5. Aansprakelijkheid

Spirituele-Massagepraktijk is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door  Spirituele-massagepraktijk zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport en ontspanning.

Wanneer je je laat behandelen bij  Spirituele-massagepraktijk, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

7. Privacy

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

8. Uitsluiting van deelname en behandeling

Spirituele Massagepraktijk behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

9. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Spirituele Massagepraktijk te allen tijde worden gewijzigd.

Dit zijn de algemene voorwaarden en hiermee dien je akkoord te gaan.